VietTUG.org - old forum

id = 2215, parent = 0, thread = 2215, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = ronaldo, ip = 203.162.3.152, time = 2006/05/24 (1148464679) ,
subject = gõ công thức trên diễn đàn * Help me!!!, hits = 4603, karma = 0+0-,
Làm thế nào để trang web của mình có thể đánh được Latex như diendantoanhoc ấy? Xin mọi người chỉ giúp em!