VietTUG.org - old forum

id = 2213, parent = 2211, thread = 2211, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.153, time = 2006/05/23 (1148388478) ,
subject = Re:circuit_macros, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ bác xài linux ? nên đụng tới windows thì bỏ dở công việc? Cũng đọc ở http://www.ece.uwaterloo.ca/~aplevich/Circuit_macros/ ), /me thấy, m4 có bản cho Linux mà! Trang chủ của m4 ở đây: ftp://ftp.gnu.org/gnu/m4/

2/ bác thử dùng Dia để vẽ mạch điện chưa? dùng Dia tiện lợi lắm, và có thể Export ra tá lả thứ

dia cho windows: http://dia-installer.sourceforge.net/
dia cho linux: http://www.gnome.org/projects/dia/

screenshot:
http://www.gnome.org/projects/dia/images/workspac.gif

Chúc vui.

PS: winPic /me không thích nên hẳn là không có cao kiến gì cho bác. Chờ bác hoangoclan