VietTUG.org - old forum

id = 2169, parent = 2141, thread = 2141, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.241, time = 2006/05/21 (1148200803) ,
subject = Re:hỗ trợ chữ ký ở diễn đàn, hits = 0, karma = 0+0-,
hỗ trợ chữ ký hình ảnh cũng mới được bật. hiện tại thư viện chỉ có một số ích hình ảnh nên rất dễ đụng hàng...