VietTUG.org - old forum

id = 2131, parent = 0, thread = 2131, catid = 10, locked = 1, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.203, time = 2006/05/18 (1147969811) ,
subject = editor, unicode, utf8, utf8x, miktex,..., hits = 8911, karma = 0+0-,
bài của thelight

Chủ đề này đã dừng lại lâu lắm rồi giờ mình muốn hỏi 1 số vấn đề về editor file Tex unicode

Hiện tại mình thấy Texmaker gõ unicode tuyệt vời (đã có bản việt hoá)

EmEditor soạn thảo tiếng việt unicode cũng rất tốt nhưng mà không thấy biên dịch luôn được

Còn Latexeditor và TeXnicCenter mình thấy không gõ được tiếng việt Unicode.Trong đó TexnicCenter có thể biên dịch luôn File Tex (Nhưng mình chưa biết dùng thế nào)

mấy cái này mình dùng cùng Miktex 2.4 và gói vn-tex 3.02

Texmaker tuy hỗ trợ unicode nhưng biên dịch nếu thấy lỗi nó không đưa ra vị trí của lỗi để mình sửa (ví dụ như lỗi ở dòng thư 4 chẳng hạn)

Mình muốn hỏi TeXnicCenter và Latexeditor có gõ được Unicode không
Có cách nào kết nối EmEditor với Miktex để biên dịch File Tex luôn không ?

Còn về biên dich File Tex
\documentclass[12pt, draft]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\begin{document}
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
\end{document}


Chương trình này chạy tốt

\documentclass[12pt, draft]{article}
\usepackage[utf8x]{vietnam}
\begin{document}
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
\end{document}

Chương trình này báo lỗi\documentclass{article}

\usepackage[utf8x]{vietnam}

\usepackage{urwvn}

\begin{document}

\thispagestyle{empty}

Yêu em nhiều nhưng chằng dám nói\\

nói ra em ừ rồi anh biết làm sao đây.

\end{document}


cũng không chạy được

tức là máy không hiểu
\usepackage{urwvn}
\usepackage[utf8x]{vietnam}

Mình phải xử lý thế nào đây

[mình đã cài gói vn-tex 3.02 cho Miktex]