VietTUG.org - old forum

id = 2129, parent = 589, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = thelight, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/18 (1147968447) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
Chủ đề này đã dừng lại lâu lắm rồi giờ mình muốn hỏi 1 số vấn đề về editor file Tex unicode

bài đã chuyển đến: LINK_HERE

from viettug: bài đã lâu, bạn nên hỏi câu mới thì hơn, để tiện theo dõi.