VietTUG.org - old forum

id = 2084, parent = 0, thread = 2084, catid = 7, locked = 1, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.242.213, time = 2006/05/12 (1147430529) ,
subject = Chemical formulae, hits = 1214, karma = 0+0-,
Có bác nào rảnh không vọc giúp em file này, em sửa hoài vẫn không chạy ah, không biết lỗi nằm chỗ nào tìm hoài trong log file mà không solve được.

các bác cần tải file http://tug.ctan.org/cgi-bin/getFile.py? … pictex.tex
lưu vào cùng thư mục với đoạn mã dưới đây, chạy rồi xem giúp em nhé mấy bác.

Xin càm ơn nhiều.

file : chem.tex , http://sarovar.viettug.org/tex/spam1.tex

còn ví dụ ở file math.tex sau đây thì vẫn báo lỗi nhưng cho ra kết quả, lỗi cũng giống trường hợp trên.

math.tex, http://sarovar.viettug.org/tex/spam2.tex

còn đây là logfile của file chem.tex

from kyanh: you make me annoyed;(