VietTUG.org - old forum

id = 2069, parent = 2054, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.180, time = 2006/05/09 (1147108387) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
texe:
Cảm ơn anh hhp, đúng đây là cái em muốn hỏi.
Dùng subequations. Ví dụ trong tài liệu subeqn-vn.tex mình để trong LINK_HERE-doc-vn

subequation đánh số (a), (b),... hãy dùng tag để có dấu phảy