VietTUG.org - old forum

id = 2003, parent = 0, thread = 2003, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.146, time = 2006/05/03 (1146652715) ,
subject = Đĩa TeX on Cd, hits = 4226, karma = 0+0-,
hỡi bà con xóm TeX ,
tui được biết ĐHSP tp HCM khoa Toán Tin có Nguyên đĩa TeX và tất cả các hướng dẫn . ai có hãy dùng chuyên gia siêu nén " power Archiver " nén lại úp lên cho mọi người cùng xài
nếu so sánh thì " Tex On CD " đó với VnTeX của chúng ta đang xài thì cái nào tiện hơn.
Vui lòng nêu ưu và khuyết của từng cái