VietTUG.org - old forum

id = 1979, parent = 1975, thread = 1943, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.248.224, time = 2006/05/01 (1146474128) ,
subject = Re:Một công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
hóa ra là đánh số cho mỗi trường hợp của case

bác longgiavà lyk bị lạc đề. karma của lyk bị reset về mo rồi, thôi mấy bác đừng trừ làm chi cho tội. còn bác longgia cái tội đọc vội, mấy bác cứ vồ đi