VietTUG.org - old forum

id = 1968, parent = 1966, thread = 1943, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.241, time = 2006/05/01 (1146428452) ,
subject = Re:Một công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
Theo mình đó là vì xem .dvi với Yap nên phải dùng .pk mà "ông" này thì tệ lắm nên có thể sẽ không "liên tục" trên màn hình, in ấn thì không sao. Cuong zoom lên sẽ thấy "liên tục" nhưng bị "bể hạt". Tạm biệt xem từ .dvi, nên chuyển sang .ps hay .pdf là mọi chuyện tốt đẹp