VietTUG.org - old forum

id = 1952, parent = 1878, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.49, time = 2006/04/30 (1146393989) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào hoangoclan có thể gửi các file nguồn cho anh em tham khảo được không?