VietTUG.org - old forum

id = 1949, parent = 1944, thread = 1942, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.232.184, time = 2006/04/30 (1146393668) ,
subject = Re:Hướng dẫn về pst-eucl, hits = 0, karma = 0+0-,
texe:
Dạ thưa Thầy, em không thể lấy bất kỳ file nào trên trang này cả. Mong Thầy kiểm tra lại link xem có vấn đề gì không? Em cảm ơn Thầy.
esnip chết rồi

đúng là... đồ chùa có khác!