VietTUG.org - old forum

id = 1946, parent = 1944, thread = 1942, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 203.162.3.154, time = 2006/04/30 (1146343141) ,
subject = Re:Hướng dẫn về pst-eucl, hits = 0, karma = 0+0-,
@texe

Thầy Chú đã để lại liên lạc, bạn hãy liên hệ trực tiếp để nhận file liên quan nhé.