VietTUG.org - old forum

id = 1945, parent = 1943, thread = 1943, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 203.162.3.154, time = 2006/04/30 (1146342746) ,
subject = Re:Một công thức, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu như thế thì cả hệ này chỉ đánh một số.
Là cái chắc ... chỉ có một môi trường equation gọi đến các macro đánh số thì làm thế nào ra được cái số thứ hai ...
Bây giờ em muốn mỗi phương trình đánh một số thì phải làm sao ạ.
Ngài zaurus đã mần cái này ... texe đọc thử xem nhé

http://empirics.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1417


Bạn có thể thử cái này... Kết quả nằm ở đây: http://www.iam.ubc.ca/~newbury/tex/subeqn.html

\begin{subequations}
  \begin{equation}
    \rho(r)=\dispfrac{\sigma^2}{2\pi G r_c^2}
    \dispfrac{1}{1+\left(\frac{r}{r_c}\right)^2}
    \label{rho-PID-eqn}
  \end{equation}
  \begin{equation}
    M_{PID}(R) = \dispfrac{\sigma^2}{G}
    2\left[ R - r_c \arctan\left(\dispfrac{R}{r_c}\right)\right]
    \label{M-PID-eqn}
  \end{equation}
\end{subequations}


Nghe đâu ví dụ này phải \usepackage{subeqn} ... texe thử nhé