VietTUG.org - old forum

id = 1944, parent = 1942, thread = 1942, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/29 (1146328686) ,
subject = Re:Hướng dẫn về pst-eucl, hits = 0, karma = 0+0-,
Dạ thưa Thầy, em không thể lấy bất kỳ file nào trên trang này cả. Mong Thầy kiểm tra lại link xem có vấn đề gì không? Em cảm ơn Thầy.