VietTUG.org - old forum

id = 1943, parent = 0, thread = 1943, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/29 (1146328122) ,
subject = đánh số cho cases * một công thức, hits = 1925, karma = 0+0-,
Mình có công thức này
Cho hệ phương trình
\begin{equation}
\begin{cases}
x + y + y = 2\\
-3x + 3y - 5z\\
2x + y - 2z
\end{cases}
\end{equation}

Nếu như thế thì cả hệ này chỉ đánh một số. Bây giờ em muốn mỗi phương trình đánh một số thì phải làm sao ạ.
Với lại có cái là dấu ngoặc có nhiều khi in ra lại bị đứt một số đoạn nhỏ. Vậy là lý do tại sao?

Xin mọi người giúp. Em cảm ơn.