VietTUG.org - old forum

id = 1928, parent = 1896, thread = 1896, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.50.227, time = 2006/04/28 (1146162188) ,
subject = Re:Định nghĩa gõ tắt., hits = 0, karma = 0+0-,
Bản chất con người là làm biếng (có thể là câu hay nhất trong ngày)

Chính vì thế, người ta mới nghĩ ra "công cụ để làm biếng"

Thực chất, muốn vậy không cần phải \tex

UniKey có cung cấp công cụ tự sửa lỗi, bạn có thể dùng để làm biếng ... Unikey --> button "Mở Rộng" --> button "Bảng gõ tắt"

Khi đó, sourcecode của bạn vẫn là ngôn ngữ chính thống, sau này đọc vô hiểu liền...

Viết tắt chỉ khổ đoạn sau...

Hy vọng là bạn có thể làm biếng ngay sau khi đọc bài này

winefish thì cho người ta "làm biếng" ngay trong editor luôn, bởi lẽ ... có cần nói ra không nhỉ