VietTUG.org - old forum

id = 1902, parent = 1898, thread = 1896, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.132.54, time = 2006/04/26 (1146012532) ,
subject = Re:Định nghĩa gõ tắt., hits = 0, karma = 0+0-,
xài winefish sẽ thấy sự khác biệt
Khác biệt đầu tien là winefish chạy trên * nix

Khà khà ... Sự khác biệt không đơn giản chút nào bạn nhỉ

Nhưng ... Cái lợi mà nó đem lại là thực sự hữu ích ... Bạn có zám liều chăng...

PS: Nhớ backup mọi thứ trước khi thực hiện bất cứ chuyện gì mạo hiểm

Dũng cảm lên nhé ... bạn ơi