VietTUG.org - old forum

id = 1896, parent = 0, thread = 1896, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/26 (1145989396) ,
subject = Định nghĩa gõ tắt., hits = 1216, karma = 0+0-,
Chào các anh, em muốn định nghĩa các phép toán đã có để mỗi lần gõ dùng cho nhanh. Vậy em phải làm thế nào? Ví dụ lệnh \widehat{f}, là cho ký hiệu f với dấu mũ ở trên. Nhưng lại cpos những chổ lại là g mũ, h mũ,.... em muốn định nghĩa lệnh tắt để mỗi lần dùng không cần gõ lại dòng lệnh dài này, nhờ các anh giúp.