VietTUG.org - old forum

id = 1879, parent = 1878, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.37, time = 2006/04/24 (1145897699) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
bác cho tớ tải về cái Pdf làm gì thế -- cả bọ makeindex luôn chứ

PS: bác làm ơn mail cho tớ kết quả, để tớ có thể tải lên viettug khi còn dịp. xài sendit dễ tiêu quá