VietTUG.org - old forum

id = 1872, parent = 1853, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.226, time = 2006/04/24 (1145876682) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
Nếu bác nào biên dịch không ra kết quả thì post logfile lên cho anh em giúp đỡ.
Tớ chưa biên dịch thử. Nhưng đọc qua cái index mẫu trong tập tin PDF trong file zip, thấy... chữ Đ vẫn ở mục symbol.

Nhắc nhở: ngoài chữ Đ còn một mớ chữ khác: Ấ, Á,... chắc là cũng bị xếp hàng symbol hết

PS: tớ đã fix link cho bác rồi