VietTUG.org - old forum

id = 1865, parent = 1864, thread = 1815, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.14, time = 2006/04/23 (1145804036) ,
subject = Re:mathmode.pdf, hits = 0, karma = 0+0-,
tăng karma+ cho bác nghĩ cũng phí vì bác cứ lạc đề hoài ;(