VietTUG.org - old forum

id = 1864, parent = 1862, thread = 1815, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/23 (1145788534) ,
subject = Re:mathmode.pdf, hits = 0, karma = 0+0-,
Chấp nhận karma- của Kyanhcông nhận việc ấy trong ...Ôi, buồn quá.


Chiều qua đã dạy xong buổi đầu tiên. Nội dung gồm:

1. Cách nhập văn bản thông thường và những điều cần chú ý vaf nhập văn bản.

2. Cách nhập các công thức Toán, giới thiệu các lệnh cơ bản như $\int, \sqrt, \frac, \dfrac, \sum, \prod, \cup, \cap....$ và các chú ý.

3. Giới thiệu các môi trường: equation, array, cases, multline, ....

Buổi học bắt đầu từ 14H15 đến 17h. Dư âm khá tốt, họ đã yêu cầu dạy buổi thứ hai. Một điều thú vị là lớp học hôm qua quá đông(> 50 người). Học bằng đèn chiếu nên có không khí hơn. Công việc của Kyanh là theo dõi số thành viên của viettug.org nhé.