VietTUG.org - old forum

id = 1862, parent = 1861, thread = 1815, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.166, time = 2006/04/22 (1145716952) ,
subject = Re:mathmode.pdf, hits = 0, karma = 0+0-,
vì chỉ "công nhận" chứ không làm chi cả, nên đành bị trừ bớt karma vậy