VietTUG.org - old forum

id = 1861, parent = 1836, thread = 1815, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/22 (1145695296) ,
subject = Re:mathmode.pdf, hits = 0, karma = 0+0-,
Tiếng Anh đọc cũng có cái hay của nó.

Hôm nay vào đây đọc, cũng liên quan đến việc tài liệu Tiếng Việt. Nói ra thì cứ sợ đụng chạm, nhưng chúng ta là những người thẳng thắn và đều có mong muốn làm sao ngày càng nhiều người tiếp xúc với TeX (Và như vậy viettug.org sẽ có thêm nhiều thành viên )

Có vài điều mình thấy ở trường mình, sau khi cung cấp các tài liệu về TeX(sau buổi giới thiệu TeX vừa qua) thì mọi người nói rất khó hiểu và không thể bắt đầu được.

Tất nhiên cái đó là do mọi người không chịu khó đọc để học, nhưng chúng ta vẫn phải công nhận một điều là nên chăng những tài liệu dành cho người mới bắt đầu nên dễ đọc hơn, phải làm sao cho người đọc cảm thấy hứng thú ngay từ đầu, chứ nếu ngay từ đầu đã...chán và thấy khó thì không thể tiếp tục được.

Chiều nay mình sẽ có buổi dạy đầu tiên cho Sau Đại học về TeX, cái mình đang phải làm là làm sao sau buổi học này, họ đề nghị học thêm nữa, mà nếu muốn có điều đó thì thật sự quá khó. Kết quả chưa biết thế nào, nhưng hy vọng là tốt. Nếu tốt thì tiếp tục, nếu không thì ...\dzot(Nhưng sẽ buồn).

PS: Kyanh lại yêu cầu mở topic riêng mất

Edited by tsnsidon
Note:

kyanh cho karma- vì màu xanh
tsnsidon ngược lại vì màu đỏ