VietTUG.org - old forum

id = 1859, parent = 1857, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.76, time = 2006/04/22 (1145644477) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
Mình đã chạy thử, kết quả rất tốt, không khó lắm, các bác không cần biết đến Gvim là cái gì, chỉ cần tải về và cài đặt trong máy tính, thậm chí cài xông không cần thiết phải mở ra xem nó là cái gì, chỉ cần khai báo location của gvim.exe trong file .bat hay .sh là đủ. Các bác cứ mạnh giạn thử không có gì phải ngại.

Cái của anh Thành viết chỉ là các file Vim Script .
greak !