VietTUG.org - old forum

id = 1857, parent = 1856, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.240.189, time = 2006/04/21 (1145608363) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
bác xài nó chưa? mới đọc qua thì thấy chương trình anh Thành viết là một script (sh shell).

Để dùng shell script đó, phải cài thêm cygwin hoặc tương đương. Bà con cảm thấy cygwin xa lạ thì khoan thử!
Mình đã chạy thử, kết quả rất tốt, không khó lắm, các bác không cần biết đến Gvim là cái gì, chỉ cần tải về và cài đặt trong máy tính, thậm chí cài xông không cần thiết phải mở ra xem nó là cái gì, chỉ cần khai báo location của gvim.exe trong file .bat hay .sh là đủ. Các bác cứ mạnh giạn thử không có gì phải ngại.

Cái của anh Thành viết chỉ là các file Vim Script .
What Is Cygwin?
# Cygwin is a Linux-like environment for Windows. It consists of two parts: A DLL (cygwin1.dll) which acts as a Linux API emulation layer providing substantial Linux API functionality.
# A collection of tools, which provide Linux look and feel.

The Cygwin DLL works with all non-beta, non "release candidate", ix86 32 bit versions of Windows since Windows 95, with the exception of Windows CE.
To bác Cường!
file *ist là do anh hhp cung cấp, mình cũng đang ngâm cứu xem thứ tự của các chữ cái có liên quan gì đến file này không, nếu có may ra chúng ta còn có đường làm index với chữ Đ một cách tự động hóa chứ không phải làm bằng việc chỉnh sửa file *.ind bằng tay nữa. Không biết việc này có chịu ảnh hưởng của makeindex.exe không nữa.