VietTUG.org - old forum

id = 1856, parent = 1854, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/21 (1145559334) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
Cho đến thời điểm này, để tạo ra index có chữ Đ, mình vẫn dùng cái file .ist của hoangoclan đã cung cấp trong phần makeindex ở diễn đàn. Nó có một nhược điểm là danh mục các chữ bắt đầu bởi Đ nằm ở vị trí cuối cùng trong phần chỉ mục. Do đó, sau khi biên dịch lần đầu, mình đã mở file .ind của tài liệu và sửa lại thứ tự cho đúng kiểu Việt Nam (A, B, C, D, Đ, E, ...), sau đó biên dịch như thường, vẫn thu được kết quả bình thường. Hơi thủ công và hơi lạc hậu, nhưng mà cái cách của Thầy Thành vẫn khó cho mọi người quá.


PS: Đó là lần đầu tiên vọc vạch vào các tập tin trong TeX mà không phải là đuôi .tex. Thấy cũng khá thú vị. Nhưng không biết làm thế thì có...làm sao không? Mong mọi người góp ý.