VietTUG.org - old forum

id = 1840, parent = 1834, thread = 803, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.132.54, time = 2006/04/18 (1145300510) ,
subject = Re:& TUG.org: tin vui ai kũng phải đọc!, hits = 0, karma = 0+0-,
hô cho nó kêu
Cái này chắc phải mở một cái Poll biểu tình quá... nhưng hi vọng là trục trặc...
Đang chờ..
Nếu họ không trả lời ta ... xì trum họ...