VietTUG.org - old forum

id = 1836, parent = 1828, thread = 1815, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.63, time = 2006/04/18 (1145299919) ,
subject = Re:mathmode.pdf, hits = 0, karma = 0+0-,
longgia2001:
Hoan hô hoangoclan, giải cứu cho mình...

Thế mà mình cũng nghĩ đến...

Đồng ý với kyanh... mình sẽ thử đốt đền đi kiếm TIPs

Hôm qua, cầm lại cuốn sách NHD , thấy buồn một phút. Mr. NHD bợ một mớ tiền còn tụi mình cặm cụi dịch rồi dịch rồi dịch... để rồi bị dịch viêm màng túi

Oái ăm là... tài liệu phe ta dịch lại thường không được sử dụng. Áy mới biết cái khâu quảng cáo quan trọng.. Nhưng quan trọng nhất là: người dùng TeX thường an bài với cái mình đã có , nên có NHD rồi cứ chơi vậy cho khẻo

Một thoáng... lạc đề!