VietTUG.org - old forum

id = 1834, parent = 1830, thread = 803, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.63, time = 2006/04/18 (1145299154) ,
subject = Re:& TUG.org: tin vui ai kũng phải đọc!, hits = 0, karma = 0+0-,
longgia2001:
Thành viên nào, có lẽ gì????
Hồi trước tớ đơn thương độc mã xin mà được. Bi chừ trục trặc (nếu có), muốn xin lại thì... cùng nhau hô cho nó kêu chứ
Hỏi họ cho rõ ràng, làm ăn kiểu chi mà kỳrứa (bro. of kyanh ??? )
Đúng là làm ăn hơi bị kỳ đó. Có cúp kiết gì phải thông báo một tiếng... tớ gửi mail hỏi sếp của TUG rồi. Đang chờ...

Chuyện gì còn có đó... Mong là có một sự hiểu lầm hay sơ suất nào đó ;(