VietTUG.org - old forum

id = 1825, parent = 803, thread = 803, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.243, time = 2006/04/17 (1145266945) ,
subject = Re:& TUG.org: tin vui ai kũng phải đọc!, hits = 0, karma = 0+0-,
híc; tin vui hôm nay thành tin buồn rùi. không hiểu sao vào trong http://tug.org/usergroups.html#vn lại không thấy phe ta ở đâu nữa. /me không nhận được thông báo của TUG, tại sao vậy kìa?

có lẽ để được công nhận chính thức, cần có sự nhất trí cao của các thành viên