VietTUG.org - old forum

id = 1824, parent = 1823, thread = 1815, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.243, time = 2006/04/17 (1145266440) ,
subject = Re:mathmode.pdf, hits = 0, karma = 0+0-,
Những người dung \TeX chắc chắn tiếng Anh của họ không tồi rồi, lâu nay em nghĩ việc dịch sang tiếng việt không còn hiệu quả nữa, mà nên tập trung vào phát triển các ứng dụng sẽ có lợi hơn rất nhiều (góp ý của bác kyanh), em thấy cũng đúng lắm đó mà, mấy bác Viết ra các class sẽ hay hơn là đi dịch tài liệu như em.
híc, đừng bùn nữa bác qua việc dịch thuật mà mình học được khối điều ấy chứ ( một trong các điều đó là... không nên dịch nữa 0

wiki wiki wiki... i love wiki ...