VietTUG.org - old forum

id = 1821, parent = 1820, thread = 1815, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.55, time = 2006/04/17 (1145213044) ,
subject = Re:mathmode.pdf, hits = 0, karma = 0+0-,
cái chuyện eqnarray thì làm ơn coi trong amsldoc-vn. tớ dịch ra bác hỏng chịu đọc, thì ... bác dịch ra... chắc gì ai dám đọc

chuỵên dịch khoan cái đã.... tớ đang tìm php soft hỗ trợ việc dịch trực tuyến... với lại, bác đọc trong đó, tháy cái nào độc chiêu thì gửi vào box TIPS, thế là okie hà...

sắp tới, tớ cũng sẽ làm trang wiki của viettug, http://wiki.viettug.org/ là nơi sẽ soạn các bài "chuẩn" -- còn diễn đàn sẽ làm đúng chức năng của nó là hỏi - đáp - trao đổi.

cuối tuần dzui dzẻ