VietTUG.org - old forum

id = 178, parent = 174, thread = 153, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.77, time = 2005/10/10 (1128954697) ,
subject = Re:Lai hoi ve goi diagxy, hits = 0, karma = 0+0-,
* xin lỗi bác vì diễn đàn bị một lỗi nhỏ kô thể hiển thị hết bài của bác đựơc. /me sẽ fix lỗi này sớm! Lần sau có trục trặc bác nhớ report, nhé!

* theo như /me thấy thì bác dùng sai cú pháp các lệnh của diagxy rồi. kô phải là cài chưa đựơc. Bác hãy chép đúng các ví dụ của diagxy xem. Bác hãy thử với vi dụ đơn giản nhất, nhé!

Bác đã dùng thế này (trong ví dụ bác gửi):
\morphism(0,300)[A'B;f]

đúng ra phải là:
\morphism(0,300)[A`B;f]


Để ý đến dấu phảy ấy Xem lại ví dụ của /me ở diễn đàn:
LINK_HERE

Chúc may mắn, nhé!