VietTUG.org - old forum

id = 1770, parent = 1766, thread = 1766, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 220.231.75.28, time = 2006/04/11 (1144702893) ,
subject = Re:\\emph{}, not \\textit{}, not {\\it }, hits = 0, karma = 1+0-,
..... đây là ví dụ về emph đây là ví dụ về emph đây là ví dụ về emph

nếu bạn thay \emph bởi \textit thì được;

..... đây là ví dụ về emph đây là ví dụ về emph đây là ví dụ về emph
Tiêu đề tốt, đặt vấn đề tốt... nội dung dở ẹc ...

Nếu trong một câu mà dùng \emph hai ba lần lồng nhau thì ... chúa cũng khó biết cái mô là thường và cái mô để nhấn mạnh.

Vậy \emph dùng làm chi???

Câu trả lời: Dùng để nhấn mạnh một cách thông minh - bằng cách làm khác đi một tí.

Trong môi trường text bình thường (chữ thẳng) thì nó cho ra hiệu ứng italic, hoặc underline, hoặc ... thực ra thì có thể \renewcommand{\emph} để làm cái gì bạn muốn. Nhưng chung quy lại, cho nó thay đổi một tí để nổi bật lên.

Cái thông minh của nó là ở chỗ trong các theorem (hay đại loại như vậy), font chứ thường là italic ... Vì thế, để nổi bật, nó cho đứng thẳng lên.

Theo như hiểu biết ngu muội của tôi, \emph được thiết kế giống như một "công tắc đảo trạng thái" như nớ.

Tôn chỉ cao nhất của \TeX là giúp người biên soạn tập trung hết vào nội dung, còn hình thức thì ... có cả đống đò chơi.

NOTE: Sướng lên cho kyanh một karma- : Làm mọi người ngơ ngác ...