VietTUG.org - old forum

id = 1684, parent = 1672, thread = 1672, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.196, time = 2006/04/06 (1144336380) ,
subject = Re:hỏi về vnmik * dùng tex với tất cả, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ mình không có bộ font của thầy N. Hữu Điển và cũng không muốn hỗ trợ đó.

2/ muốn tự cài đặt tex thì hãy đọc qua các bước như nói trong chủ đề này:
LINK_HERE

3/ về vnmik, bác xem qua mục đích và khả năng của vnmik ở đây:
LINK_HERE

chúc vui