VietTUG.org - old forum

id = 1666, parent = 0, thread = 1666, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/05 (1144228216) ,
subject = font pctex dùng trong miktex * một loại font, hits = 584, karma = 0+0-,
Trong PcTeX em đã dùng định nghĩa \font\vhcentn=vncentn at 12pt. Nếu em muốn dùng font này trong MiKTeX thì trong WiEdt, em cầm phải định nghĩa như thế nào? Mong mọi người giúp.