VietTUG.org - old forum

id = 1605, parent = 1604, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.50, time = 2006/03/29 (1143619407) ,
subject = Re:Lệnh tạo section (một số vấn đề...), hits = 0, karma = 0+0-,
texe:
Chào mọi người, lệnh \swapnumbers không dùng được cho tuỳ chọn \documentclass{book}\documentclass{report}. Cách khắc phục điều này mà không dùng gói n-theorem thì phải làm sao? Cảm ơn mọi người.
Sorry bạn Lệnh \swapnumbers chỉ có khi nạp gói amsthm:

\usepackage{amsthm}
\swapnumbers
\newtheorem{...}


Gói ntheorem có tuỳ chọn đảm bảo sự tương thích với gói amsmath và amsthm. Do đó, việc dùng ntheorem không đến nỗi quá khó khăn. Bạn đọc tài liệu để biết thêm chi tiết.