VietTUG.org - old forum

id = 1588, parent = 1586, thread = 1574, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.138, time = 2006/03/28 (1143534460) ,
subject = Re:thư riêng: lyk gửi thelight, hits = 0, karma = 0+0-,
chúc mừng.

đây chỉ là thư riêng. nếu bác đã làm được thì vui lòng gửi thông tin ở bài cũ, để mọi người biết.

cám ơn bác