VietTUG.org - old forum

id = 1582, parent = 1574, thread = 1574, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = thelight, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/28 (1143495681) ,
subject = Re:thư riêng: lyk gửi thelight, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình đã dùng các cách trong diễn đàn mình để Tìm cách gõ tiếng việt trong Pctex 5.0 nhưng vẫn không được cụ thể mình đã download cái vnr-abc-full ở đường LinK bạn bảo sau đó chạy giải nén được tệp là temxmf-pr và file Readmevn.txt
Sau đó coppy vào thư mục \...\PCTeX\PCTeXv5 (trong đây đã có săn temxmf-pr sau khi cài Pctex) nó copy đè vào
Mình dùng kiểu gõ TCVN3 và để đánh tiếng việt nhưng cũng không đưọc cho dù mình cứ gõ rồi biên dịch xem thế nào thì cũng không thể ra được tiếng việt


Nếu mình đã làm các thao tác này rồi thì trong các câu lệnh mình có cần khai báo sử dụng tiếng việt bằng lệnh nào không?

Đợt trước bạn bạn nói "xem lại cái Setting font" nhưng mình không biết phải chỉnh sửa thế nào ?
À còn cái Vietkey nữa chứ có cần bản Full để gõ tiếng việt không

thelight