VietTUG.org - old forum

id = 1570, parent = 1567, thread = 1559, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.77, time = 2006/03/26 (1143386592) ,
subject = Re:page heading không ra tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
dtq:
Bạn có thể giải thích rõ hơn, tại sao
- Package inputenc và vietnam lại bị conflict?
- dùng package vietnam với utf8 thì ra đươc heading tiếng việt, utf8x thì lại không được
utf8x chỉ là workaround (chữa cháy) khi không có hỗ trợ unicode/utf8 cho latex. bản workaround đó dựa trên engine khá cũ, không còn được maintain nữa... Đó là lý do tại sao một số ký tự trở thành không hợp lệ và sinh ra lỗi mà bác gặp phải

khi latex đã có hỗ trợ utf8 đầy đủ rồi thì nên dùng utf8 thay thế cho utf8x --- nếu dùng miktex 2.4 trở đi thì hoàn toàn yên tâm

editor đôi khi cũng gây ra vài trục trặc nhỏ, trường hợp này thì không phải