VietTUG.org - old forum

id = 1563, parent = 1555, thread = 1523, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.77, time = 2006/03/26 (1143361964) ,
subject = Re:Hỏi về việc chuyển đổi các Font trong TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
tsnsidon:
PS: @cuong12giaitich: Hỏi rồi mà hỏi lại, lão kyanh chác chắn sẽ lại làu bàu
Lão đó xứng đáng bị cằn nhằn cho ra trò. Lão hỏi đâu biết khôgn? qua IM đó, mất của /me một mớ thời gian mà có nhớ gì đâu nhỉ