VietTUG.org - old forum

id = 156, parent = 153, thread = 153, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = [email protected] (guest), ip = 222.252.246.94, time = 2005/09/30 (1128091062) ,
subject = Re:Lai hoi ve goi diagxy, hits = 0, karma = 0+0-,
* bác Cuong gửi bài nhưng hình như nưả chừng thì... rớt mạng hay bị corrupted gì đó mà nó cắt cái rụp chỉ còn nưả bài

* (qua mail gửi cho tớ) ý tiếp theo cuả bác Cường là khi biên dịch gặp lôĩ "Undefined Control sequence". Nghĩa là gì? Các lệnh đó chưa được định nghĩa... Có lẽ là bác Cường chưa nạp gói diagxy:

\input diagxy
...
\begin{document}
...


* bác có mpb.exe rôì, bác xem laị bài viết cũ để biết cách cài gói diagxy nhé!

* xin lôĩ bác Cường, lần sau có gì trục trặc, bác gửi bài ở diễn đàn, sẽ có nhiều người trả lời bác hơn -- bác gửi mail cho /me thì /me khó trả lời lắm. /me kô online thường xuyên được, vì bận học...

Chào thân ái!