VietTUG.org - old forum

id = 1555, parent = 1529, thread = 1523, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.76.245, time = 2006/03/26 (1143332465) ,
subject = Re:Hỏi về việc chuyển đổi các Font trong TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
C1: Dùng unikey: chẳng hạn chuyển bảng mã TCVN sang bảng mã VISCII

+ Copy nội dung file1 vào clipboard
+ Mở unikey chọn "công cụ" và chọn nguồn:TCVN và đích: VISCII . Bấm vào nút "Chuyển mã" (nó sẽ cất vào clipboard)
+ mở file2 paste vào là xong
Ngoài ra, unikey còn có thể chuyển file --> file. Vì phần preamble, khi ghép lại bác sẽ chỉ dùng một, nên bác nên chuyển hẳn sang một bảng mã, thử điều chỉnh lại, biên dịch. Nếu ổn, xóa quách tên lạc loài đi. Thế là xong. Sau này có lục lọi lại cũng không phải phiền lòng nữa (nhỡ có quên cách chuyển )

PS: @cuong12giaitich: Hỏi rồi mà hỏi lại, lão kyanh chác chắn sẽ lại làu bàu