VietTUG.org - old forum

id = 1546, parent = 1529, thread = 1523, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/25 (1143305599) ,
subject = Re:Hỏi về việc chuyển đổi các Font trong TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn hhp nhiều nhé. Hôm nay học thêm một điều rất thú vị của Unikey.

Còn Kyanh, một lần nào đó, khi mình hỏi Kyanh về việc chuyển này khi MiKTeX của mình bị lỗi, Kyanh đã nói có một chương trình khác để dổi, thông cảm nhé, tính hay tò mò nên hỏi nhiều quá. lyk thì không sao nhưng Kyanh thì hay "cằn nhằn" lắm.