VietTUG.org - old forum

id = 1543, parent = 1530, thread = 1522, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/25 (1143303084) ,
subject = Re:Đại học Vinh: Dạy TeX cho học viên, hits = 0, karma = 0+0-,
tsnsidon:
2. Bác thua đứt bác cường đây rồi. Lêu lêu
Nghe thế cũng...sướng nhưng đại ca Kyanhtsnsidon nói thế không khéo lại karma - đấy . À, mai nêm i Cương, not Cường . Rất vui được học tập và trao đổi với tsnsidon. Dạo này cái tên tsnsidon xuất hiện nhiều, không biết dạo này Bác hoangoclan ở đâu mà không gặp được.