VietTUG.org - old forum

id = 1530, parent = 1522, thread = 1522, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.85.63, time = 2006/03/25 (1143232805) ,
subject = Re:Đại học Vinh: Dạy TeX cho học viên, hits = 0, karma = 0+0-,
@cuong12giaitich

Bác mần thật tuyệt, bái phục. Riêng vụ đứng ra mở lớp, tớ cho nửa điểm karma+.

Chong chường hợp (tớ nghe cũng sướng, lúc sướng lên không bắt lỗi nhau nhé) lớp học có chừng ấy thành viên và viettug có thêm chùng ấy mem nữa thì tớ cho bác thêm điểm rưỡi.

Tiếc rằng hiện nay chưa có vụ nửa

@kyanh

1. Bác phải thêm mau cái vụ 1/2 karma+

2. Bác thua đứt bác cường đây rồi. Lêu lêu