VietTUG.org - old forum

id = 1529, parent = 1526, thread = 1523, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.16, time = 2006/03/25 (1143231005) ,
subject = Re:Hỏi về việc chuyển đổi các Font trong TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
cuong12giaitich:
Cảm ơn hhp nhiều nhé. Ở đây ý của mình là đã có các file sẵn mình đã tạo năm ngoái rồi. Bây giờ cả hai file đều khá nhiều trang, mình muốn nhập hai file thành một tài liệu thống nhất. Nhưng nếu biên dịch sang .dvi hoặc .pdf thì nếu được phần đầu thì mất phần sau, và ngược lại. Mong hhp và mọi người chỉ cho cách xử lý. Việc dùng Unikey mà hhp nói có thể mình chưa biết. mong hhp giúp mình rõ hơn. Cảm ơn hhp nhiều.
Ví dụ Cuong có 2 file tex. file1: input theo bảng mã TCVN và file2: input theo bảng mã VISCII

C1: Dùng unikey: chẳng hạn chuyển bảng mã TCVN sang bảng mã VISCII

+ Copy nội dung file1 vào clipboard
+ Mở unikey chọn "công cụ" và chọn nguồn:TCVN và đích: VISCII . Bấm vào nút "Chuyển mã" (nó sẽ cất vào clipboard)
+ mở file2 paste vào là xong

C2: Không chuyển mã

\documentclass{article}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\begin{document}
\inputencoding{viscii} %từ đây gõ theo bảng mã viscii
\input{file2}
\inputencoding{tcvn} %từ đây gõ theo bảng mã tcvn
\input{file1}
\end{document}