VietTUG.org - old forum

id = 1526, parent = 1524, thread = 1523, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/25 (1143230332) ,
subject = Re:Hỏi về việc chuyển đổi các Font trong TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn hhp nhiều nhé. Ở đây ý của mình là đã có các file sẵn mình đã tạo năm ngoái rồi. Bây giờ cả hai file đều khá nhiều trang, mình muốn nhập hai file thành một tài liệu thống nhất. Nhưng nếu biên dịch sang .dvi hoặc .pdf thì nếu được phần đầu thì mất phần sau, và ngược lại. Mong hhp và mọi người chỉ cho cách xử lý. Việc dùng Unikey mà hhp nói có thể mình chưa biết. mong hhp giúp mình rõ hơn. Cảm ơn hhp nhiều.

PS: Dạo này liên lạc với vanchutr(Thầy Chú) mà không liên lạc được.